Function House

บริษัทฟังก์ชันเฮาส์ มีผลงานด้านออกแบบบ้านโดยเน้นงานแบบสถาปัตย์ภายนอกในสไตล์โมเดิร์น ผลงานออกแบบทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวโฮมส์ อาคารพานิชย์ ร้านอาหาร ผับ โรงเรียน อีกทั้งงานในลักษณะโครงการ อาทิ โครงการพุทธสมาคม , โครงการ SC Village เป็นต้น ทาง เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสได้ให้บริการลูกค้าทุกๆระดับ

FH-Design05-01S

ออกแบบบ้าน

HOME DESIGN

ผลงานสร้างบ้าน

House structure

ออกแบบตกแต่งภายใน

INTERIOR DESIGN

โครงการบ้านจัดสรร

VILLAGE PROJECT

ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

BUILDINGS DESIGN

ผลงานสร้างบ้าน

ใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน เน้นความแข็งแรงอยู่คู่กันคุณไปอีกนาน และความสวยงาม ที่ตรงตามแบบที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่ตกลงทำสัญญา