Project Description

สร้างบ้านสองชั้น สไตล์โมเดิร์นกึ่งธรรมชาติ ในขนาดใหญ่ Function ครบ เข้ามาแล้วรู้สึกถึงความอลังการณ์ด้วย Space ที่แตกต่างกันถึง3เท่า ต้องการให้ลมเข้าถึงชั้นต่างๆได้อย่างเต็มที่

ลักษณะของบ้าน: แบบบ้านสามชั้น